Zakątek 21
Forum rodziców i przyjaciół dzieci z zespołem Downa. Porady, wsparcie, wymiana poglądów... Zespół Downa to nie koniec świata. Zajrzyj do nas - zobaczysz, że świat ma wesołe pomarańczowe barwy, a zupełnie blisko są ludzie gotowi Cię wesprzeć.

Dofinansowania i zasiłki - Zakup samochodu z dofinansowaniem

kabatka - 2007-08-18, 12:01
Temat postu: Zakup samochodu z dofinansowaniem
Rusza pilotażowy program "SPRAWNY DOJAZD - pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B".

Jednym z warunków rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mających różnego rodzaju trudności w przemieszczaniu się, jest umożliwienie tym osobom dostępu m.in. do zakładu pracy, szkoły, placówek służby zdrowia (w tym na zabiegi rehabilitacyjne), urzędów, placówek kulturalno-oświatowych i innych jednostek.


Osoby niepełnosprawne stanowią grupę bardzo zróżnicowaną nie tylko pod względem rodzaju i zakresu niepełnosprawności, lecz także pod względem obniżenia sprawności motorycznych, która utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia poruszanie się, co ma wpływ a wykonywanie czynności życia codziennego, pracę zawodową, korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych i usprawniających itp. Realizacja warunku dostępności do rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także medycznej osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu ruchu, możliwa jest poprzez zapewnienie środka transportu, który umożliwi im poruszanie i przemieszczanie się. Poza koniecznością wspierania ze środków PFRON likwidacji barier transportowych poprzez dofinansowywanie zakupów środków transportu zbiorowego - istnieje również duża potrzeba wsparcia transportu indywidualnego.


Dotychczasowy stopień zaspokojenia potrzeb w ramach realizacji programów PFRON umożliwiających osobom niepełnosprawnym zakup samochodu był niezwykle niski (w ramach programu "Pegaz" nie przekroczył 33%). W związku z tym, Najwyższa Izba Kontroli zaleciła, aby zasady realizacji programu były konstruowane w taki sposób, by zapewniały jak największy stopień zaspokojenia potrzeb w oparciu o dostępne w danym momencie środki finansowe. Niniejszy program zakłada realizację wskazanego przez NIK zalecenia, poprzez skierowanie pomocy do osób niepełnosprawnych, doświadczających największych trudności w poruszaniu się. Zaproponowane formy pomocy, umożliwią zwiększenie liczby beneficjentów pomocy w ramach likwidacji barier transportowych.

Program obejmuje dwa obszary :
* Obszar A - pomoc w zakupie samochodu osobowego lub oprzyrządowanego samochodu osobowego,
* Obszar B - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Adresatami programu są:
* w ramach obszaru A:
- zatrudnione lub uczące się, pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, legitymujące się prawem jazdy kategorii B, posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, wydane z powodu znacznej dysfunkcji narządu ruchu, obejmującej co najmniej jedną kończynę dolną,
- dzieci niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli wymagają rehabilitacji leczniczej a jeden z rodziców lub opiekun prawny posiada prawo jazdy kategorii "B

* w ramach obszaru B:
- pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę, potwierdzające możliwość prowadzenia pojazdu mechanicznego.

Ze środków PFRON przeznaczonych na realizację programu może być udzielona pomoc w formie:
* dofinansowania zakupu samochodu osobowego,
* dofinansowania zakupu oprzyrządowanego samochodu osobowego,
* dofinansowania kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B.


Maksymalna kwota udzielonego dofinansowania zależna jest od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy i jest wyznaczana dla każdego wnioskodawcy zgodnie z algorytmem zawartym w procedurach realizacji programu przy czym:

1) wielokrotność najniższego wynagrodzenia za pracę wyznaczająca maksymalne dofinansowanie jakie można przyznać w ramach programu wynosi:

a) dla samochodu osobowego - 18,
b) dla oprzyrządowanego samochodu osobowego - 22,
c) dla kosztów uzyskania prawa jazdy:
d) dla kosztów kursu i egzaminów - 1,25,
e) dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy - 0,75.
2) wnioskodawcy, których dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym jest równy lub wyższy niż czterokrotność najniższego wynagrodzenia mogą uzyskać dofinansowanie w kwocie równej 25% maksymalnej kwoty udzielanego dofinansowania.

W ramach każdego obszaru programu można uzyskać dofinansowanie tylko jeden raz.

Samochód zakupiony z udziałem środków PFRON musi być:
1) w przypadku samochodu osobowego - fabrycznie nowy,
2) w przypadku oprzyrządowanego samochodu osobowego - fabrycznie nowy lub nie starszy niż trzyletni, z uwzględnieniem pkt 3,
3) w przypadku oprzyrządowanego samochodu osobowego, którego jedyne oprzyrządowanie stanowi automatyczna skrzynia biegów lub inne akcesoria i urządzenia dostępne w wersji standardowej - fabrycznie nowy.


Do uzyskania dofinansowania niezbędne jest wniesienie przez wnioskodawcę udziału własnego w kwocie nie mniejszej niż:
1) dla samochodu osobowego i oprzyrządowanego samochodu osobowego - w kwocie nie mniejszej niż 50% ceny zakupu,
2) dla kosztów uzyskania prawa jazdy - w kwocie nie mniejszej niż 15% tych kosztów.


Program będzie realizowany przez Oddziały PFRON.

:arrow: źródełko - Biuro Prasowe PFRON

Zobacz także informację na :arrow: Niepełnosprawni.info

Dziewczyny i chłopaki myślę, że ten program jest jak najbardziej skierowany także do Was. Zapewne zaraz się okaże, że różne oddziały PFRON różnie interpretują adresatów programu - ale spróbować trzeba. Do dzieła! :spoko:

Kalinka - 2007-08-25, 22:29

KIlka najważniejszych rzeczy, jakich sie dowiedziałam w PEFRON


-Dofinansowanie (pomoc bezzwrotna - o ile dotrzymane są warunki zawartej umowy
dofinansowania).

Na zakup samochodu osobowego. Cena brutto samochodu osobowego nie może przekroczyć w 2007 roku 48.549,40 zł.

Wnioskodawcą jest jeden z rodziców lub opiekun prawny dziecka z ważnym orzeczeniem
o niepełnosprawności, jeżeli wymaga ono rehabilitacji leczniczej a Wnioskodawca posiada
prawo jazdy kategorii „B”, nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, nie posiada
samochodu albo posiada samochód starszy niż 6-cio letni.

Marka samochodu i jego dostawcy to swobodny wybór Wnioskodawcy. Zakupiony samochód musi
być fabrycznie nowy.

Na zakup samochodu osobowego ze środków PFRON, w 2007 roku maksymalnie można uzyskać
16.183 zł. ale:
UWAGA! kwota przyznanego dofinansowania zależna będzie od wysokości dochodów brutto
przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym, według skróconej zasady
im wyższe dochody tym niższe dofinansowanie.

Przykładowe maksymalne kwoty dofinansowania zakupu samochodu osobowego:
Dochód brutto na osobę
w gospodarstwie domowym
Maksymalna kwota dofinansowania
(w zł)
Do 899,10 zł./osobę 16.183
1000 zł/ osobę 16.171
1400 zł/osobę 15.870
2000 zł/osobę 14.670
2400 zł/osobę 13.370
3000 zł/osobę 10.672
3500 zł/osobę 7.736
ponad 3.596 zł/osobę 4.045

Ponadto, Wnioskodawca będzie zobowiązany do pełnego ubezpieczania samochodu (w tym
Auto Casco) przez 5 lat.

W 2007 roku termin przyjmowania wniosków rozpoczyna się 10 sierpnia a kończy się 10 września.

Kasia Smulkowsk - 2007-09-25, 22:20

Tak, ja już wcześniej interesowałam się tym programem, ale Panie w infolinii PFRON-u nie mogły stwierdzić czy my kwalifikujemy się - kazały czekać do września. Jest wrzesień, więc zobaczę co się da zrobić.
Dam znać jak się czegoś dowiem.

Kalinka - 2007-09-25, 22:23

Nie rozumiem. Wnioski były przyjmowane do 10- tego. Jest 25-ty w tym roku już nic nie załatwisz :-(
Kasia Smulkowsk - 2007-09-25, 22:24

W 2007 roku termin przyjmowania wniosków rozpoczyna się 10 sierpnia a kończy się 10 września.

tego już nie doczytałam, to miło, że panie z infolinii udzieliły mi wyczerpujących informacji

i tak zadzwonię

magda - 2007-09-25, 22:26

Ja dzisiaj doczytałam, że niektóre ośrodki mogą przedłużyc termin. Trzeba dzwonic i pytac.
Alicja - 2007-09-25, 22:27

Ja się spóźniłam o 2 dni :cry:
Kolejne wnioski będą przyjmować na początku roku kalendarzowego.

Kasia Smulkowsk - 2007-09-25, 22:32

trzeba ich przycisnąć, chociażby ze względu na to, że sami do końca nie wiedzieli jak ta pomoc ma wyglądać.
ja jeszcze z żadnej ulgi do tej pory nie skorzystałam, a na rehab. jeżdżę rozklekotanym maluchem- już mam dość !!
musi się udać

Kasia Smulkowsk - 2007-09-25, 22:33

co prawda to dofinansowanie to i tak niewiele :-(
Alicja - 2007-09-25, 22:37

Niestety..chyba nie da rady ich przycisnąć,bo w rozporządzeniu jest wyraźnie napisane że wnioski można składać do 10 września.
Nie denerwuj się Kasiu..za 4 miesiące kolejny termin ;-)

Kasia Smulkowsk - 2007-09-25, 22:44

:roll: będę czekać
Kalinka - 2007-09-25, 22:54

Ja z wnioskiem zdążyłam na czas :-)

Teraz czekam na odpowiedź :]

Nadziejka - 2007-09-26, 10:03

Alicja, co Ty mówisz- za 4 miesiące kolejny termin??? Mnie poinformowano, że dopiero za rok. :shock:
Alicja - 2007-09-26, 17:17

Hmm...
myślę, że obydwie odpowiedzi Pań urzędniczek są prawidłowe.
pewnie nie mają jeszcze rozporządzeń :okular:

Kasia Smulkowsk - 2007-09-28, 11:58

Na infolinii Pfronu, niestety nic nie wiedzą na temat kolejnego terminu składania wniosków, ponieważ nie zostało to ustalone na rok 2008/2009.
Powiedziano mi, że trzeba śledzić komunikaty na stronie "być może po nowym roku będzie wiadomo więcej".
:nie:

Bataga - 2008-01-13, 13:00

Czy wiecie coś może o nowym terminie składania wniosków na 2008r?
stokrota - 2008-01-13, 17:08

na stronach PFRON-u nie ma na razie nic o tym...trzeba czekać
stokrota - 2008-02-16, 00:08

14 lutego ruszyła II edycja programu Sprawny dojazd - wnioski można składać do końca marca - są też nowe, dogodniejsze warunki dotyczące zakupu auta...
karolina - 2008-02-16, 16:24

Jakie to warunki? Gdzie można się coś dowiedzieć?
stokrota - 2008-02-16, 18:00

na stronach PFRON-u są wszystkie informacje - kwota dofinansowania jest większa, mniejszy natomiast wymagany jest wkład własny, są też zmiany dotyczące samego auta...
chciałam zrobić link, ale "nie wchodzi" mi strona PFRON-u... :-?

kabatka - 2008-02-16, 18:31

Stokrotko, problem leży po stronie serwera, na którym jest strona PFRON - nie Twojej (mi też ta strona nie wchodzi).

:arrow: Tutaj, jakie zgłosił jeden z posłów propozycje zmian do programu i odp. min. Fedak :-) (dla zainteresowanych ;-) )

kruffka - 2008-02-18, 13:24

Acha, zachęcona postami z forum przejechałam się dzisiaj do PFRONu: otóż dofinansowanie do samochodu rpzysługuje podobno tylko dla dzieci w wieku szkolnym i z niepełnosprawnością ruchową.
No cóż, poczekamy

Alicja - 2008-02-18, 16:16

A na co chcesz czekać kruffko?

(...)Adresatami programu są:
* w ramach obszaru A:
- zatrudnione lub uczące się, pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, legitymujące się prawem jazdy kategorii B, posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, wydane z powodu znacznej dysfunkcji narządu ruchu, obejmującej co najmniej jedną kończynę dolną,
- dzieci niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli wymagają rehabilitacji leczniczej a jeden z rodziców lub opiekun prawny posiada prawo jazdy kategorii "B

Dla mnie zapis jest jasny.
Może warto paniom (lub panom) w urzędzie przełożyć to na język prosty,potoczny?

dawid legnica - 2008-02-18, 16:21

kruffko u nas (Legnica) samochód w ramach tego programu ma już jedna koleżanka, mama obecnie około 4 letniej dziewczynki z zd a samochód załatwiała i kupiła już w zeszłym roku, więc radzę nie pytać - bo wspaniałe urzędniczki są różne .... tylko brać papiery i składać wniosek jeśli ktoś chce się strać o autko to o przyznaniu dofinansowanie lub nie zadecyduje komisja a nie panie w "okienku".
Alicja - 2008-02-18, 16:22

Basia-dobrze prawisz!! :spoko:
kruffka - 2008-02-18, 18:30

Wiedziałam, że tak powiecie, dlatego od razu przybiegłam i się poskarżyłam ;-)
grażyna - 2008-02-18, 22:58

Nie mam pojęcia co z tym PFRONem? Strona w internecie nie chce mi wyskoczyć, telefon w Olsztynie nie odpowiada. Wystraszyli się interesantów, czy co ;-) . A program mnie też zainteresował. Zwłaszcza, że można zdaje się kupić nie tylko nowe auto, ale nawet trzyletnie.
Iwona K - 2008-02-18, 23:06

Tez mamy ochotę,ale jak sobie pomyślę o zbieraniu tych papierów i minach lekarzy mających coś napisać,to mi się odechciewa.Mobilizuje mnie np. jutrzejszy wyjazd do Poznania,naszym kochanym autkiem rocznik 94.Nie wiem,jak on nas i te nasze wyjazdy będzie jeszcze długo tolerował.
Grażyna O. - 2008-02-18, 23:10

Mnie też PFRON się nie otwiera ale znalazłam to:
Tutaj

I tutaj

grażyna - 2008-02-18, 23:14

Nie martw się Iwona :lol: , nasze autko to rówieśnik Anety i jeszcze nieźle jeździ( odpukać). Ostatnio mnie nieco wystraszył, jak mi się drzwi otworzyły na zakręcie :okular: . Jak jutro się do nich nie dodzwonię to chyba odwiedzę ich osobiście. Trochę mi się nie chce, bo to kawał drogi.

Dopiszę po edycji.
Weszłam właśnie na strony PFRONu i pozapisywałam trochę danych. Strasznie dużo tego. Głupio mi sie przyznać, ale przerażają mnie takie rozbudowane wnioski. Mam straszne problemy z ich wypełnianiem. Jeszcze tam gdzie są tylko krateczki to pół biedy, ale pytania otwarte i uzasadnienia ;/ . Ale będę próbować. Może nie będzie tak źle, najpierw skontaktuje się z jej lekarzami. Jak na złość nie mamy teraz żadnych wizyt.
We wniosku główny nacisk kładzie się na niepełnosprawność ruchową, jak ma się do tego poważna wada serca i męczliwość, która nie pozwala na samodzielne przejście 200m? Skrócenie jednej kończyny o 3 cm to chyba raczej nie jest duża niepełnosprawność ruchowa.

kruffka - 2008-02-19, 12:42

Dla mnie takie wnioski to okropny problem, może mam jakąś wnioskofobię. Ciekawe, jak ona by się nazywała taka fobia? Pocę się i odwlekam, papiery w myślach rosną mi do monstrualnych wielkości... :shock:
Do tego jeszcze nie rozumiem, jaka ma być maksymalna cena takiego samochodu. Nie ukrywam, że potrzebny nam duży samochód, bowiem jeździmy grupowo i komisyjnie na wszelkie zajęcia i leczenia i inne

Alicja - 2008-02-19, 13:35

kruffko-w linkach,które podała Kabatka jest wszystko napisane: prosto i łopatologicznie.
Trzeba tylko mieć wolną chwilę,wziąć głęboki oddech i z uwagą przeczytać ;-)

Cena brutto samochodu osobowego nie może przekroczyć 48.549,40 zł. to zdanie jest dla Ciebie niezrozumiałe?

grażyna - 2008-02-19, 13:51

A ja zrozumiałam, że może przekroczyć, tylko po tej kwocie nie ma już dofinansowania. Różnica podnosi kwotę wkładu własnego, bo ponosi ją w całości wnioskujący.

To nie ten wątek, ale wiąże się z tematem. Ubezwłasnowolnienie. Gdybym była opiekunem prawnym pełnoletniej Anety, mogłabym wszystko załatwiać sama( nie tylko w tej sprawie zresztą). W tej chwil muszę ją zawsze wozić z sobą, czasami jest to dla niej męczące. A i tak nie ma sensu, Aneta nie rozumie co podpisuje. A dla mnie to też więcej roboty i pewne utrudnienie.

Alicja - 2008-02-19, 15:05

hmm.... :roll:
to teraz mamy zagadkę

stokrota - 2008-02-19, 15:08

Ja znalazłam taką informację
"PFRON da pieniądze na samochody każdej marki, nowe lub używane. Są dwa ograniczenia: auto nie powinno mieć więcej niż trzy lata, a jego cena nie może przekraczać 20 tys. euro." :-)

Alicja - 2008-02-19, 15:55

Stokroto a link do tej informacji posiadasz?


znalazłam :-) ---> http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/22528

mija - 2008-02-19, 16:22

Bardzo mnie to interesuje.
Czy myślicie , że mogłabym się postarać dla Bianeczki o bardziej sprawne autko ?

Alicja - 2008-02-19, 17:12

Myślę,że mogłabyś :tak:
mija - 2008-02-19, 17:35

No to jutro uderzam do PCPR po informacje i wnioski.
Skończy się moja udręka z tym rzęchem co go niedawno nabyliśmy :-(
Można mieć nowszy i sprawniejszy samochód a po ostatnich naszych wyjazdach
( Kraków w środę , Warszawa w piątek ) już mam dość strachu czy dojedziemy.

aneta - 2008-02-19, 23:04

Ja dzisiaj byłam w PCPR i u nas nie mają żadnych wiadomości na ten temat,powiedzieli mi ,żebym wniosek pobrała sobie z internetu :shock: .
Odniosłam wrażenie ,że więcej na temat tego programu mogłabym powiedzieć ja im niż oni mi :cry:

grażyna - 2008-02-19, 23:12

:wow: Wniosek z internetu? Dziewczyny , może w takim razie stworzymy sobie kółko samopomocy i po co nam panie zza biurka :roll: . Wszystko sobie przecież możemy wziąć z internetu.
RENIA - 2008-02-20, 08:10

Ja już taką umowę sobie pobrałam z internetu nie jest tak żle tylko :em0: 8 stron i 9 załączników a i maksymalna kwota którą przyznaje PEFRON samochodu nowego to 28.080 zł.(30 krotność najnizszego wynagrodzenia)a używanego (do 3 lat) to 22.464zł.(24 krotnośc najniższego wynagrodzenia)no to biore sie do roboty
grażyna - 2008-02-20, 09:52

Ja też ją mam, ale tusz mi się w drukarce skończył :lol: , więc narazie lecę po zakupy. Przejrzałam ją, fakt jest tego trochę.
kruffka - 2008-02-20, 10:25

Alicjo, ja takie zdania z sumą podaną świetnie rozumiem, ale dlaczego w takim razie dotarła nieoficjalnie do mnie informacja, że samochód może kosztować do 20 tys. euro? (co potwierdza również wypowiedź stokroty) Bo sześcioosobowy samochód za 48 tys. to tylko dacia logan! I nie ukrywam, że nie wiem, jak tam może się zmieścić 6 czy 7 osób... Przy czym najmniej 3 w fotelikach ;-)
stokrota - 2008-02-20, 11:05

W linku, który podała Alicja, jest też informacja o udziale własnym, ( jest tak, jak napisała grażyna )
"Kolejna zmiana w Programie „Sprawny dojazd” dotyczy wysokości udziału własnego wnioskodawcy, który w przypadku zakupu fabrycznie nowego samochodu wynosi obecnie nie mniej niż 20% ceny zakupu. W przypadku zakupu używanego samochodu osobowego, nie starszego niż trzyletni – wkład własny musi stanowić nie mniej niż 25% ceny zakupu."

grażyna - 2008-02-29, 14:40

Jestem już na półmetku z załącznikami. Chciałabym oddać dokumenty w przyszłym tygodniu. Później mamy już wyjazd do szpitala, a to zawsze może sie przedłużyć, no i święta. Podniosło mi się trochę ciśnienie. Brałam zaświadczenie od lekarza o niezdolności Anety do kierowania samochodem( pytałam w PFRONie, musi być), pan doktor bardzo się zdziwił, ale wystawił mi takie zaświadczenie. Jedno zdanie na maleńkiej karteczce kosztowało mnie 50 zł :shock: .
magura - 2008-03-01, 19:49

Papierkologia, jakiż to świat byłby bezbarwny bez biurokracji. Taka sama wszędzie, bez względu na szerokość geograficzna ;/
michasia - 2008-03-01, 22:32

Muszę wam powiedzieć że złożyłam wczoraj wniosek w PFRON-ie, ale jak zobaczyłam stos wniosków na biurku w sekretariacie to sobie myślę, że chyba marne mamy szanse na samochód.
grażyna - 2008-03-02, 10:50

Ale próbować trzeba. Ja też coś tak czuje, że to będzie jak trafienie głównej wygranej na loterii :-) . Tylko jeżeli się nie spróbuje, wtedy szansę wynoszą 0%, a tak...może akurat sie uda.
LidkaN - 2008-03-02, 11:09

Namówiłam M na złożenie wniosku na ten samochód (z niego to trochę taki smerf maruda "i tak sie nie uda"). teraz jak czytam to ....mamy szanse???
-mamy samochód 10 - letni
- dochód brutto jakieś 800 zł na osobę
- mieszkamy na wsi
- M ma tez orzeczenie o niepełnosprawności tylko średniej
Z tego co czytałam to wszystko jest na plus jakie zaświadczenia trzeba załatwiać, dopiero w poniedziałek będę dzwonić do Opola a ja jestem "w gorącej wodzie kąpana" ;-)

grażyna - 2008-03-02, 11:26

Dzwoń, pewnie :tak: .
Mnie to teraz rozkładają wątpliwości, w związku z możliwoscią uznania Anety za niezdolną do podpisania umowy. Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy przeszlibyśmy wstępną weryfikację a odrzuciliby wniosek ze wzgledu na brak ubezwłasnowolnienia Anety :-( . Już bym wolała odmowę na samym początku.

magura - 2008-03-02, 17:48

Słuchajcie, skoro mocno wierzymy zawsze w wątkach zdrowotnych w cuda i powodzenie to dlaczego i nie tym razem.
Lidko, smerf maruda jest przecież jedną z bardziej barwnych postaci nadających charakter całej bajce ;-)
Ja jednak wierzę i czekam jedynie na pomyślne wieści od was.

RENIA - 2008-03-03, 15:30

Jesli chodzi o rocznik samochodu to trzy letni to 2005 czy 2006 i czy może to być samochód sprowadzany ale zarejestrowany
GRADKA12 - 2008-03-03, 16:26

Czy ktoś się orientuje w cenie samochodu?
Jeśli dziś auto kosztuje np. 40.000zł i tę kwotę wpiszę we wniosku a po przyznaniu dofinansowania okaże się, że samochód jest droższy o 6.000zł - to co wtedy? Muszę szukać innego modelu w cenie 40.000zł?

mija - 2008-03-03, 19:01

Reniu, od 2005 czyli rocznik 2005, 2006, 2007,2008.
Nie musi być 3 letni , może być 2 letni lub roczny.Chodzi o to żeby
nie był starszy niż 3 lata.
Rodzaj i marka samochodu zależy od kupującego.

Gradko, nic nie musisz.
Oni Ci dofinansują np. 25.000 zł a resztę dopłacasz sama.
Czy to będzie 20% czy 50 % wartości samochodu to Twoja sprawa
pod warunkiem że wartość samochodu nie przekroczy ustalonego limitu ceny ( ok. 58.000)

Maciejka - 2008-03-05, 13:08

Jeśli chodzi o limit ceny samochodu osobowego to jest on wyższy:

"Cena brutto samochodu osobowego nie może przekroczyć równowartości 20.000 EURO wg średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku (w 2008 roku - 71.640 zł.)"
:arrow: źródło

LidkaN - 2008-03-05, 13:27

Maksymalnie dopłacają 28 080 zł (kwota dofinansowania zależy od dochodów brutto na jednego członka rodziny. Minimalny wkład własny to 20% ceny samochodu dla nowego i 25% dla używanego
kruffka - 2008-03-06, 11:01

A jakie dokumenty dorzucacie: tylko zaświadczenie o niepełnosprawności, czy jakąs opinię od psychologa, neurologa, itd? Chodzi mi o dokumenty ściśle związane z dzieckiem.
grażyna - 2008-03-06, 11:28

Dokument od lekarza specjalisty, który określa problemy w poruszaniu się dziecka, podkreślający potrzebę rehabilitacji. Skierowanie na rehabilitację. Orzeczenie o znacznej niepełnosprawności.
LidkaN - 2008-03-06, 12:10

Mnie sie wydaje że w naszym przypadku najlepiej od neurologa, mnie własnie on dał skierowanie na rehabilitacje, psychologa i logopedy. Jestem z Marcinkiem zarejestrowana na wtorek do niego (i tak kazał przyjść na kontrolę w marcu) trochę się boje co mi powie bo on np. zaleceń na wózki dla naszych dzieci nie daje. Mam dodatkowo zaświadczenie z OWI w Gliwicach że Marcinek "jest objety opieką rehabilitanta ruchowego, psychologa, logopedy i neurologa dziecięcego"
LidkaN - 2008-03-13, 13:46

Dzisiaj byliśmy w Opolu w oddziale PEFRON pani była bardzo miła, pomogła uzupełnić wniosek, wzięła wszystkie zaświadczenia jakie mieliśmy. Dowiedzieliśmy sie dodatkowo że ponieważ M ma również orzeczenie o niepełnosprawności, wprawdzie w stopniu umiarkowanym ale dysfunkcja ruchowa i poza tym pracuje, może też ubiegać sie o dofinansowanie. Jeśli dostaniemy dofinansowanie na obydwu to można je zsumować na jeden samochód. tzn. zamiast powiedzmy 20 tys. możemy mieć 40 tys. zł wkład własny 10 tys. i można kupić samochód za 50 tys. powiedzmy... :spoko:
Aśka - 2008-03-13, 14:42

No obiecująco to brzmi Lidka, super :spoko:
Działaj i załatwiaj, bo warto! :tak:

Kalinka - 2008-03-14, 21:48

Lidka nie ma takiej informacji na stronach pefronu. Mi powiedzieli, że dofinansoowanie jest jedno więc radość proponuję umiarkowaną.

Jeśli jednak dostaniesz podwójne dofinansowanie to daj znać. Wykorzystam to w swoim interesie :-)

LidkaN - 2008-03-15, 09:52

No ja też tego nie wyczytałam ale pani która przyjmowała wnioski tak tłumaczyła i namawiała. Dała nam WNIOSEK "A" dla M , tam na stronie 5 trzeba wpisać liczbę osób niepełnosprawnych we wspólnym gospodarstwie domowym, którzy ubiegają się o dofinansowanie...więc zobaczymy, padło poza tym zdanie że dzieciom łatwiej dostać dofinansowanie.
kruffka - 2008-03-15, 18:11

To bardzo ciekawe o tych mnożonych dofinansowaniach...
dawid legnica - 2008-04-07, 10:34

czy ktoś z Was się orientuje w jakim terminie PFRON wydaje decyzje w sprawie samochodu? czy jest jakiś obligatoryjny termin czy każdy oddział robi to po swojemu? pytam bo telefonicznie mi powiedziano aby nie spodziewać się odpowiedzi wcześniej niż w czerwcu :wow: trochę długo... :-?
grażyna - 2008-04-07, 10:54

Mi powiedziano coś podobnego. Pierwsze umowy nie prędzej niż na początku czerwca.
karolina - 2008-04-07, 11:51

Podobno mają czas od 4-6 miesięcy. :-?
angelika kuspa - 2008-04-07, 12:45

U nas w lokalnej telewizji powiedzieli że wszystkie wnioski będą rozpatrzone do końca czerwca.
sylpa - 2008-06-24, 19:34

Dziewczyny,

Czy któraś z Was dostała już odpowiedź na wniosek?
A może macie już jakieś oficjalne wieści, kiedy można się decyzji spodziewać?

hanka - 2008-06-27, 20:56

Narazie o samochodzie nie ma żadnych wieści ani dobrych ani złych.
gr0szek - 2008-06-27, 21:54

Faceci też nie mają żadnych wieści z PFRON-u... :-? :-?
GRADKA12 - 2008-06-28, 10:55

Na początku maja dostaliśmy pismo w sprawie uzupełnienia wniosku i tak też uczyniliśmy.
Ja 2 tygodznie temu dzwoniłam do Wrocławia i pani powiedziała, że termin rozpatrywania wniosków minął 30 kwietnia i na razie nie wiadomo kiedy będą odpowiedzi. Wniosków wpłynęło kilka tysięcy a panie są dwie. My i tak jesteśmy w dobrej sytuacji, bo nasz wniosek już został przejrzany i uzupełniony i czeka na komisję - to słowa pani z PFRONu.
No więc czekamy....

grażyna - 2008-07-27, 18:03

I jak tam? Czy ktoś juz coś wie?
LidkaN - 2008-07-27, 19:30

W opolskim PFRON-ie pani powiedziała że komisja jest w lipcu i odpowiedź przyjdzie listownie :-?
gr0szek - 2008-07-27, 20:31

My dopiero w lipcu dostaliśmy powiadomienie o konieczności uzupełnienia dokumentów - donieśliśmy co trzeba i czekamy... :-?
hanka - 2008-07-30, 21:36

Ja donosiłam brakujące zaświadczenie w maju i do tej pory krakowski PFRON się nic nie odzywa.
michasia - 2008-07-31, 21:46

Ja w maju uzupełniałam wniosek i zaświadczenia i również do tej pory nie mam odpowiedzi z wrocławskiego oddziału PFRON.
LidkaN - 2008-08-03, 17:24

Dzisiaj wyciagnęłam list ze skrzynki (lezał tam od piatku) z PFRON zawiadomienie ... M dostał max. dofinansowanie, 26.08 mamy się zgłosić podpisac umowę :jupi:
Od Marcinka jeszcze nic nie przyszło :-?

karolina - 2008-08-03, 19:56

No to :jupi:
Teraz tylko czekajcie na następne listy.

LidkaN - 2008-08-04, 09:02

Dzwoniłam do PFRON pani powiedziała że jeśli jeszcze nie przyszło drugie zawiadomienie to będzie odmowne bo w pierwszej turze wysyłali sprawy pozytywnie rozpatrzone :-(
Myślę jednak że i tak powinniśmy się cieszyć bo 28 tys. piechotą nie chodzi :-)

LidkaN - 2008-08-11, 13:39

Dostałam drugie pismo z PFRON to co pisałam na Marcinka w skrócie:
"Komisja opiniująca wnioski (...) ustaliła kolejność kwalifikowania wniosków do dofinansowania przez PFRON w bieżącym roku.
Pani wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję, jednakże z uwagi na wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację(...)oraz ustaloną przez Komisje kolejność przyznawania dofinansowania, z powodu wyczerpania limitu(...) na 2008 rok, udzielenie Pani pomocy w zakupie samochodu nie jest aktualnie możliwe."
No i jakby coś się zmieniło to dadzą znać.
Co u was? Taka cisza tutaj panuje, nikt nic nie dostał?!

Irenka - 2008-08-11, 14:47

Czy ten program będzie jeszcze kontynuowany, jak starać się o takie dofinansowanie do zakupu samochodu? Pewnie nie jest łatwo.....
aqua - 2008-08-11, 17:16

Irenko napewno bedzie sie nalezy trzymac reke na pulsie...
W zeszlym roku byl w Gdansku np w sierpniuW--wrzesniu , ale dali bardzo krotki okres na skladanie wnioskow.

karolina - 2008-08-11, 17:21

Nasz PFRON milczy...
grażyna - 2008-08-14, 12:26

Aneta dostała odpowiedź. Tak jak Marcinek LidkiN, wniosek rozpatrzony pozytywnie, ale zabrakło środków.
Muszę powiedzieć, że nawet jestem zadowolona. Przemyślałam to ostatnio, wszelkie koszty związane z jego eksploatacją, przymusowe AC i żadnych zniżek na Anetę. Koszt kredytu na udział własny. Trochę tego dużo. Teraz już bez żadnych oporów pomyślę o kupnie jakiegoś autka do 5 tys., czyli takiego na jakie mnie stać, wiecie, mierz siły na zamiary.

Irenka - 2008-08-14, 13:48

Wiesz Grażynko, że ja też powoli ostygam z zapałem do ubiegania sie o to dofinansowanie.
Młodszy samochód to większa cena i duży wkład własny, a potem koszty AC, chyba sobie odpuszczę i będę jeździć tym co mam albo kupimy inny starszy za własne pieniądze na miarę naszych mozliwości.

angelika kuspa - 2008-08-14, 16:52

My też dostaliśmy taką samą odpowiedź, tzn. że pozytywnie ale zabrakło środków :-?
Nadziejka - 2008-08-14, 17:18

Ja pomyślałam sobie tak samo jak Grażyna. :-)
RENIA - 2008-08-20, 14:19

No to jest nas wiecej ja też dostałam odpowiedz pozytywną ale brak środków!
asia14 - 2008-08-20, 15:10

TAk obserwuję waszę zmagania i mialam nadzieję, że chociać którejś zatwierdzieli i otrzyma to dofinansowanie :-x
hanka - 2008-08-20, 16:00

My wciąż czekamy na odpowiedź, narazie nie mamy żadnych wieści.
karolina - 2008-08-20, 20:47

My też czekamy, ale fajnie sie zapowiada ;/
LidkaN - 2008-08-29, 11:07

Jesteśmy w trakcie załatwiania samochodu, umowę z PFRON mamy podpisaną (samochód zarezerwowaliśmy początkiem sierpnia) tak że pojechaliśmy zaraz do salonu aby odebrać fakturę, wpłacilismy nasza część i dzisiaj M zawiózł fakturę wraz z dowodem naszej wpłaty do Opola, podobno mają zapłacić w przyszłym tygodniu. U nas w Opolu jak widzę idzie wszystko dość sprawnie jednak słyszałam że np. w Katowickim oddziale jest nieco gorzej.
Iwona K - 2008-09-08, 12:23

A ja dzisiaj wyciągnęłam zawiadomienie ze skrzynki o przyznaniu dofinansowania !
Mam zadzwonić i umówić się na podpisanie umowy.

Jest to cudowna wiadomość dla nas,bo nasz staruszek powoli odmawia współpracy.Nasza przedostatnia wyprawa do Warszawy skończyła się w połowie trasy, na wyjazdy na turnusy pożyczaliśmy auto od szwagra.

grażyna - 2008-09-08, 12:35

Gratulacje. Fajnie, że komuś się udało :tak:
kruffka - 2008-09-08, 20:06

My dostaliśmy odmowę, ale się jej spodziewaliśmy, więc nie było tragedii :cool2:
michasia - 2008-09-08, 22:23

Ja również otrzymałam odpowiedź pozytywną ale do podpisania umowy nie dojdzie ze względu na brak środków ze strony PFRON. Wychodzi na to że co druga osoba taką odpowiedź otrzyma.
hanka - 2008-09-29, 16:46

Ja też dostałam odpowiedź, że wniosek został pozytywnie rozpatrzony ale ze względu na brak środków dofinansowania nie dostaniemy.
LidkaN - 2008-10-04, 23:08

Dostałam e-mail od mamy Kubusia (18.05.06) niestety moja odpowiedź wróciła jest jakiś błąd, w takim razie Mamo Kubusia zajrzyj na www.julin.alpha.pl tam jest to o co prosiłaś.
grażyna - 2008-10-17, 15:26

Dzisiaj Aneta dostała pismo z PFRONu, otrzymala dofinansowanie w pełnej kwocie. Za tydzień podpisanie umowy.Więc słuchajcie, jest jeszcze nadzieja, że ktoś z Zakątka też dostanie takie pismo.

Tylko sluchajcie, wyjdę chyba na kretynkę. Najpierw się stara, pisze wnioski, a teraz co? Najprawdopodobniej zrezygnuje. Tak się jakoś inaczej poukładało i raczej nie stać mnie na te wszystkie opłaty. Jestem rozdwojona, jeżeli teraz odpuszczę to już raczej w życiu nie wyjadę nowym autkiem z salonu. Mamy z mężem tydzień na myślenie ;/ .
To już raczej mogli nic nie przysyłać, przynajmniej głowa by mnie tak nie bolała :okular:

nefre - 2008-10-18, 22:07

Kurcze, Grażynko.. a kredyt nie możecie wziąć ?
szkoda takie szansy :-(
powodzenia i dobrych, trafych wyborów

hanka - 2008-10-20, 16:56

Niesamowite ale dzisiaj dostaliśmy drugą odpowiedz z PFRON o tym ,że przyznano nam dofinansowanie w pełnej kwocie! Jeszcze to do nas do końca nie dotarło. Będziemy musieli sprzedać nasze obecne auto by móc pokryć resztę kwoty.
grażyna - 2008-10-20, 17:02

Myślę, że część osób jednak zrezygnowała i stąd ta druga tura decyzji.
Ja swojego starucha i tak nie sprzedam, bo licząc cenę w złotówkach za kg to ta kwota mi za dużo nie pomoże :lol:

aqua - 2008-10-20, 21:26

Hanka tak jak napisala Grazyna wiele osob zlozylo /nie do konca liczac ze dostana/, a rzeczywistosc pokazala ze nieudzwigna ciezaru -np. teraz ciezej o kredyt.
Dodatkowe koszty ubezpieczen itp.
Wiec jeszcze kilka z dziewczyn moze do koca roku dostac zmiane decyzji...bo srodki sie znalazly.

angelika kuspa - 2008-10-29, 14:33

No właśnie jesteśmy w tej grupie ,która dostała w drugiej turze odpowiedź, że pieniążki się znalazły i zapraszają nas na podpisanie umowy :brawo:
Tyle, że my właśnie zmieniliśmy samochód skoro w sierpniu nam napisali, że zabrakło dla nas środków :-? Teraz mam dylemat co zrobić :-(

BeataS - 2008-12-03, 11:17

Szkoda że ten program tylko jest na nowe samochody bo akurat kupiliśmy na kredyt w komisie 2 letni samochód. No i teraz trzeba spłacać.
grażyna - 2008-12-03, 12:51

Ten program obejmuje także samochody używane, tylko nie starsze niż trzyletnie.
aneta jula - 2008-12-11, 20:42

Czy może ktoś się orientuje jak to jest teraz,czy ten program jest nadal aktualny?
angelika kuspa - 2008-12-12, 14:31

Z tego co nam powiedziała pani z PFRONu, to na rok 2009 nie będzie tego programu :nie:
iwusiak - 2009-01-08, 12:50

Ma ktoś z Was informacje na temat tegp programu na2009r.
sylpa - 2009-01-08, 13:34

Z tego co pamiętam, to w zeszłym roku trzeba było do marca czekać na jakieś konkrety.
Wątpię, żeby cokolwiek już wiedzieli...

esterapezda - 2009-01-08, 19:03

Jesli chodzi o woj. slaskie , to pani z oddzialu katowickiego mowila, zeby dzwonic na poczatku lutego w sprawie dofinansowan, bo nie wiadomo jeszcze czy w tym roku beda, podaje nr. tel. (o32) 786 96 02 , moze sie przydac
Wronek - 2009-01-08, 20:36

Jeśli chodzi o woj. łódzkie to dowiedziałam się tego samego co i na śląsku … Pani poinformowała mnie żeby dzwonić na początku lutego, może już coś będą wiedzieć, a jak na razie nie potrafią nawet powiedzieć czy ten program będzie w 2009 roku.
emka205 - 2009-01-09, 09:03

wydaje mi sie ze na złożenie wniosku nie trzeba czekac, tylko składac mozna juz, a w marcu następuje Iszy rozdział środków i pewnie wtedy wiedzą w ośrodkach ile pieniędzy przeznaczą na dofinansowania., Ci co złożą wnioski z początkiem roku to rozpatrywani są w Iszej kolejności. taka jest przynajmniej reguła, jeśli chodzi o dofinansowanie turnusów.
Wronek - 2009-01-09, 10:36

Tutaj jest jednak chyba trochę inaczej niż przy turnusach :oops:
sylpa - 2009-01-09, 11:14

Wronek napisał/a:
Tutaj jest jednak chyba trochę inaczej niż przy turnusach :oops:


Zgadzam się.

Poza tym wniosek do każdego programu może ulegać zmianie.

iwusiak - 2009-01-17, 23:08

Najlepiej oszczędzać na niepełnosprawnych, szkoda, bo jeśli będą nasze tzw. Vipy wychodzić z tego założenia, to świat widzę w ciemnych barwach


http://www.pfron.org.pl/p...wny_dojazd.html

anilah17 - 2009-01-18, 00:58

Może któraś z Was wie czy jest taka możliwość żeby jeszcze dostać dofinansowanie jeśli w 2008 dostałam pismo że wniosek rozpatrzono pozytywnie ale z powodu braku funduszy nie dostane kasy.Chodzi mi o to czy te wnioski z ubiegłego roku mogą być zrealizowane w 2009.
Witek - 2009-01-19, 17:58

W tym roku PFRON nie będzie przyjmował wniosków w ramach programu Sprawny Dojazd. Powód: PFRON otrzymał zbyt mało pieniędzy. Źródełko: strona PFRON
Wronek - 2009-01-19, 18:19

Szkoda :cry:
RENIA - 2009-01-20, 07:59

Tak to bywa najpierw zachęcą a potem klapa :cry: na program uczeń na wsi tez obcięli z 2000 na 800 ;/
anilah17 - 2009-01-20, 08:46

Reniu a masz już decyzję o programie uczeń na wsi ?bo u nas cisza.
kabatka - 2009-01-20, 09:00

anilah17 :arrow: o tym programie piszemy tutaj.
nefre - 2009-01-20, 15:23

no niestety tego samego się dziś dowiedziałam :-( (byłam spytać o wnioski, jak mi poradzono przyjść po połowie stycznia), a tu taka informacja. Szkoda, wielka szkoda...
Coś tam piszą o fakcie, że Sprawny Dojazd nie miał zbyt dużl wspólnego z ograniczeniem bezrobocia osób niepełnosprawnych... mnie zależy teraz na tym, byśmy mieli czym dojeżdżać do specjalistów, na rehabilitację, na zajęcia itp. o pracy będę myśleć za 20 lat :-)
no, niestety...

anilah17 - 2009-01-20, 16:45

Dzięki kabatko . :tak:
grażyna - 2009-01-21, 13:01

No własnie to mię trochę zdziwiło, że ten program nie za bardzo pomaga przy podjeciu pracy. A to że umożłiwia uczestniczenie w normalnym życiu, wyjazdach do lekarza, szkoły, sklepu, kina, biblioteki to sie nie liczy? Gdybym nie miała samochodu Aneta siedziałaby tylko w domu nie widząc wogóle innych ludzi i świata( mieszkamy na zadu...u i nawet szosy za bardzo z okna nie widać).
nefre - 2009-01-21, 20:57

dokładnie Grażynko.
Ja mieszkam w mieście, rehabilitację mam na miejscu, ale muszę sobie podejść wózkiem pod górę.. a że ostatnio mam problem z kręgosłupem (przesuwa mi się dysk)- nie mogę sobie pozwolić na takie piesze wycieczki (16 kg wózke, mały póki co 7 kg), bo jednak 50 minut idę...
auto sie przyda.. nasz ma już 19 lat ;-) trzeba myśleć o czymś nowszym

poza tym, gdyby nie samochoód, to musielibyśmy tłuc się autobusami do Gliwic, do Bielska, do Mikołowa, do innych specjalistów... nie wyobrażam sobie..

anilah17 - 2009-01-22, 16:50

Wiecie,miałam do końca roku nadzieję że jeśli pozytywnie rozpatrzono mój wniosek to pieniądze się znajdą.Ale niestety już mamy nowy rok i muszę dalej jeździć moim starym gruchotem.Dla mnie samochód jest niezbędny wożę Asię do szkoły ,mamy spory kawałek .Nie mówiąc już o rehabilitacji ,psychologu ,logopedzie itp.Widocznie w pfronie uważają że wezmę na plecy dziewczynę która waży 40 kg i poniosę jakieś 2,5 km bo nie jest w stanie dojść do szkoły.To się nazywa pomoc niepełnosprawnym ;/ Najlepiej pewnie zostawić dzieci w domu. :-x Ktoś powie że gmina zapewnia transport ,lecz nikt dla jednego dziecka nie wyśle busa.Fakt że gmina zwraca koszty dowozu własnym samochodem,ale ...dobrze by było żeby ON był nowiutki i śliczny . :lol: ;-)
justyna25 - 2009-04-17, 11:00

Dziewczyny ja też myślałam że może mi się uda nabyć samochód. Wdzięczna byłabym za każdy bo nie posiadam żadnego. Do logopedy mam 16 km a na rehabilitację ruchową miałam ponad 30 km.Musiałam prosić znajomych o podwiezienie ale nie daję rady finansowo i zaczęłam jeździć autobusami to wtedy Wiktoria zaczęła częściej chorować.I tak źle i tak niedobrze.Oj jak mi by się przydał samochód.Niestety nie mam szans.
nefre - 2009-10-13, 23:10

a ja mam takie pytanie
czy w ramach likwidacji barier można otrzymać dofinansowanie do kupna samochodu? Zlikwidowali program dofinansowujący kupno samochodu niestety, więc może da się to jakoś obejść?

martas - 2009-10-14, 09:11

Kiedyś jak poszłam do PCPR-u pani powiedziała mi, że likwidacja barier jeszcze mojego dziecka nie dotyczy, bo jest za mała. Ale ja wtedy pytałam o pomoc w remoncie całego domu. Z samochodami jak jest :?: Mam nadzieję, że wiek nie ma tutaj nic do rzeczy...
nefre - 2009-10-14, 12:00

za mała? hmmm... wiek chyba nie jest określony w przepisach?

ja myślałam o dofinansowaniu też do kupna wanny, bo mamy maleńką łazienkę i prysznic. Mały ze swojej wanienki już wychodzi i strasznie chlapie po całym pokoju. Najwyższy czas przenieść go do czegoś większego, ale prysznic nie wchodzi w grę, bo nie wygodnie, wchodzi się do niego z rogu, więć jedynie wanna by nas urządzała w kąpieli małego...

ale teraz mimo wszysko samochód jest nam potrzebny, bo nasz umiera śmiercią naturalną i nie wiadomo kiego padnie całkiem.. a jest potrzebny :-(

jeżeli ktoś coś wie, to bardzo proszę napisać, czy można się ubiegać o dofinansowanie do kupna samochodu z tytułu likwidacji barier np..

Giena1977 - 2010-01-11, 21:24

Faktycznie szkoda programu...my otrzymaliśmy wsparcie od PFRON na używane auto,ciężko było znaleźć wkład własny ale tak się wszystko ułożyło,że w ostatniej chwili wniosek złożyliśmy i udało się,Mały już prawie półtora roku dojeżdża Skodą Fabia sedan na rehabilitację(kilka razy w tygodniu po 60 km dziennie)Żona kieruje,ja pilotuję,a Kubuś z tyłu gaworzy...Szkoda,że już nie ma tego programu,bo wielu osobom mógłby pomóc,tak jak nam swego czasu... :jupi:
vairatka - 2010-05-04, 10:53

Ja czekam na wznowienie tego programu jak na zbawienie... Nasze autko , podobnie jak Nefre, też juz nie młode i jego dni przypuszczam, że mocno policzone, a bez niego ani rusz :-( Stasiek ciężki, do chodzenia jeszcze baaaardzo daleko, rehabilitacja na dojazdach, nie mówiąc o turnusach... Póki co udało nam się grosze na niezbędny remont dostac z Fundacji...
A o nowym możemy sobie pomarzyć ;/

nefre - 2010-05-04, 14:05

variatka, myśmy brutalnie zostali zmuszeni do kupna innego samochodu... w poprzednim omal nie wyleciałam dołem, taka dziura przegnita :lol:

ale program był fajny...
byłam pytać o niego w październiku 2008, to mi powiedziano, że najlepiej przyjść w styczniu po wnioski, przyszłam i dowiedziałam się, że program został od stycznia zlikwidowany ;-) a szkoda..

vairatka - 2010-05-04, 16:42

No nasz póki co jeździ, choć zawsze ruszam z niepewnością, czy na pewno dojadę... Dziurę też mam pod nogami, ale tylko kałużę przy większym deszczu póki co :lol:
A tam mi sie marzy z dużym bagażnikiem, żeby nie upychac wszystkiego pod sufit... eh...
Mamy znajomą w Moprze, i ona tez wątpi, czy kiedyś się jeszcze ten program powtórzy, ale ja mam ciągle nadzieję...

Megi1981 - 2011-08-14, 21:52

http://www.pcpr.info/pfro...dla_niepelnospr
affelti - 2011-08-15, 14:16

Czytałam na tej stronie też o programie uczeń na wsi, bardzo się ucieszyłam jednak potem okazało się że wiadomości są nie aktualne :-(
Manu - 2012-01-13, 12:55

A czy wiadomo już coś o dofinansowaniu do samochodu na rok 2011
nefre - 2012-01-16, 16:13

Manu, wydaje mi się, że tego dofinansowania nie ma i raczej nie będzie. Zostało zlikwidowane jakiś czas temu :-(
grażyna - 2013-03-22, 07:54

Megi1981 napisał/a:
http://www.pcpr.info/pfron_dof_zakup_samochodow_dla_niepelnospr


Kurde co to za strona? Ja dokopałam się do takich informacji o dofinansowaniu zakupu samochodu, tylko to też raczej nie aktualne. Czy nie powinni tego wyrzucić do archiwum?? Albo chociaż dodać datę dodania wiadomości?

link

bebe - 2013-03-22, 09:23

Grazynka kliknij na aktualności .
grażyna - 2013-03-22, 09:48

Tam są daty :tak: . Tylko nic by się prowadzącym stronę nie stało, jakby umieścili je też pod tekstem. Jak otwierasz z linku to nie wiadomo czy to z przed miesiąca czy z przed pięciu lat. Albo tylko ja nie umiem znaleźć :-? .
emilka - 2013-05-09, 21:49

A czy jest jakieś jeszcze dofinansowanie do kupna samochodu ? Nasz się rozsypał. Mechanik powiedział że jeszcze poskłada ale długo nie pojeździ :cry:
renia33 - 2013-05-09, 22:46

Chyba jedynie ze środków na subkoncie. Gdzieś obiło mi się o uszy, że PFRON dofinansowuje, ale niepełnosprawnym dorosłym.

Po napisaniu dopiero kliknęłam w link podany przez grażynę, gdzie to samo pisze. Grunt to spostrzegawczość. ;-)

nefre - 2013-05-09, 22:51

Niestety :nie: PFRON nie finansuje zakupu samochodu, jedynie zakup oprzyrządowania do samochodu (przystosowanie do użytkowania przez osoby niepełnosprawne).
emilka - 2013-05-12, 19:47

dzięki dziewczyny
Alicja - 2015-12-10, 17:58

Rusza pilotażowy program PFRON
grażyna - 2015-12-10, 21:59

Dla dorosłych to bardzo wąski zakres uprawnionych mają, porównując nawet z poprzednim programem z przed 8 lat.
kasia551210 - 2015-12-10, 22:47

Ja jestem ciekawa jak to będzie w PCPR - jak bym poszła i się zapytała coś na ten temat - a juz z tą panią miałam spięcie przy rowerze trójkołowym . :-x
grażyna - 2015-12-10, 23:32

Nie mogę znalezć nic na ten temat na stronie PFRON. Czy to aktualna informacja? Chciałbym podać ją dalej.
LidkaN - 2015-12-11, 12:45

Tylko raz czyli jak się dostało 8lat temu to już nie...... ???
Tak się składa, że my musimy miec 2 auta bo ja wożę Marcinka a mąż musi do pracy i teraz nasz najstarszy samochód (17 lat) już się sypie.... :-)

Maria74 - 2015-12-11, 14:20

Ja też nie mogę nic znaleźć na stronie PEFRON-u. Szkoda, że dofinansowują tylko nowy samochód, bo nawet z dopłatą to strasznie duży wydatek.
affelti - 2015-12-11, 19:13

50% wkładu własnego do "nowego" auta to dla mnie kwota nie osiągalna :cry:
P.S. czy ktoś może się orientuje ile kosztuje najtańszy nowy samochód?? ?? Pytam z czystej ciekawości ile musiałabym mieć w portfelu ;-) :lol: :lol: :lol:

Iga - 2015-12-12, 18:39

np.

DACIA Sandero

PRZESTRONNY HATCHBACK W ATRAKCYJNEJ CENIE

Cena od 29 900 ZŁ z VAT

stad

affelti - 2015-12-13, 18:18

Dzięki Iga, auto marzenie. Ale dla mnie 15 tyś to kwota nie osiągalna :nie:
Żeby tak na raty można było wkład własny rozłożyć........... ;-)
Moje zdanie jest takie, kolejny program pfron-u dla bogatych :evil:

Iga - 2015-12-14, 08:38

Prawda jest taka, ze dostana Ci co maja dostac.
robcio_ir - 2015-12-14, 10:14

Ale to kiedy ma ruszyć ten program?
Edyta1245 - 2015-12-16, 09:59

W Kielcach nic na ten temat nie wiedzą :nie:

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group